10-28-14


Chat log started at 28.10.2014 / 17:51:55

5E v3.0.8 ruleset for Fantasy Grounds. Copyright 2013 Smiteworks USA, LLC.
‘dublish’ connected
‘Zero’ connected
‘Aaron’ connected
DSM’ connected
‘EvilEye’ connected
‘dublish’ disconnected
‘dublish’ connected
Knight-Cadet Merin: [2d4 = 5]
‘EvilEye’ connection lost. Waiting for reconnect
‘EvilEye’ disconnected
‘EvilEye’ connected
Dovrich Fendel: Having trouble joining the skype call?
[TURN] Cerimon Chernin
Dovrich Fendel: [SKILL] Perception [PROF] [1d20+3 = 10]
Knight-Cadet Merin: [SKILL] Perception [PROF] [1d20+3 = 19]
Cerimon Chernin: [SKILL] Perception [PROF] [1d20+6 = 26]
Cadwal di Morgan: [SKILL] Perception [1d20+3 = 11]
Cerimon Chernin: [CAST] Sacred Flame
Cerimon Chernin: [SAVE VS] Sacred Flame [DEX DC 14] 14
Dovrich Fendel: [INIT] [1d20+2 = 3]
Cerimon Chernin: [INIT] [1d20+1 = 15]
Knight-Cadet Merin: [INIT] [1d20+1 = 6]
Cadwal di Morgan: [INIT] [1d20+3 = 11]
Deven Nailo: [INIT] [1d20+3 = 20]
[TURN] Deven Nailo
[TURN] Cerimon Chernin
Cerimon Chernin: [CAST] Sacred Flame
Cerimon Chernin: [SAVE VS] Sacred Flame [DEX DC 14] 14
Swarm of Rats 1: [SAVE] Dexterity [1d20 = 15]
[TURN] Cadwal di Morgan
DSM (Cadwal di Morgan): DELAY!
[TURN] Knight-Cadet Merin
[TURN] Swarm of Rats 1
[TURN] Swarm of Rats 2
[TURN] Dovrich Fendel
[ROUND 1]
[TURN] Deven Nailo
Deven Nailo: [ATTACK (M)] Whip [1d20+5 = 22]
Attack 22 -> [at Swarm of Rats 1] [HIT]
Deven Nailo: [DAMAGE (M)] Whip [TYPE: slashing (1d4+5=7)] [1d4+5 = 7]
Damage 3 -> [to Swarm of Rats 1] [PARTIALLY RESISTED] [WOUNDED]
[TURN] Cerimon Chernin
Cerimon Chernin: [CAST] Sacred Flame [at Swarm of Rats 1]
Swarm of Rats 1: [SAVE] Dexterity (vs. DC 14) [FAILURE] [1d20 = 5]
Cerimon Chernin: [DAMAGE] Sacred Flame [TYPE: radiant (1d8=1)] [1d8 = 1]
Damage 1 -> [to Swarm of Rats 1]
[TURN] Cadwal di Morgan
Cadwal di Morgan: What are you doing? What was that? What’s going on?
[TURN] Knight-Cadet Merin
Knight-Cadet Merin: [ATTACK (M)] Longsword [1d20+6 = 12]
Attack 12 -> [at Swarm of Rats 1] [HIT]
Knight-Cadet Merin: [DAMAGE (M)] Longsword [TYPE: Slashing (1d8+4=5)] [1d8+4 = 5]
Damage 5 -> [to Swarm of Rats 1]
[TURN] Swarm of Rats 1
Swarm of Rats 1: [ATTACK (M)] Bite [1d20+2 = 16]
Attack 16 -> [at Knight-Cadet Merin] [MISS]
[TURN] Swarm of Rats 2
Swarm of Rats 2: [ATTACK (M)] Bite [1d20+2 = 16]
Attack 16 -> [at Deven Nailo] [MISS]
[TURN] Dovrich Fendel
[ROUND 2]
[TURN] Deven Nailo
Deven Nailo: [ATTACK (M)] Rapier [1d20+5 = 11]
Attack 11 -> [at Swarm of Rats 2] [HIT]
Deven Nailo: [DAMAGE (M)] Rapier [TYPE: piercing (1d8+5=7)] [1d8+5 = 7]
Damage 3 -> [to Swarm of Rats 2] [PARTIALLY RESISTED] [WOUNDED]
[TURN] Cerimon Chernin
Cerimon Chernin: [ATTACK (M)] Glaive [1d20+6 = 11]
Attack 11 -> [at Swarm of Rats 2] [HIT]
Cerimon Chernin: [DAMAGE (M)] Glaive [TYPE: slashing (1d10+4=8)] [1d10+4 = 8]
Damage 4 -> [to Swarm of Rats 2] [PARTIALLY RESISTED]
[TURN] Cadwal di Morgan
Cadwal di Morgan: HOLY FUCKING SHIT RATS!
Cadwal di Morgan: [ATTACK (M)] Martial Arts [1d20+5 = 17]
Attack 17 -> [at Deven Nailo] [HIT]
Cadwal di Morgan: [ATTACK (M)] Martial Arts [1d20+5 = 11]
Attack 11 -> [at Swarm of Rats 2] [HIT]
Cadwal di Morgan: [DAMAGE (M)] Martial Arts [TYPE: bludgeoning (1d4+3=5)] [1d4+3 = 5]
Damage 2 -> [to Swarm of Rats 2] [PARTIALLY RESISTED]
Cadwal di Morgan: [ATTACK (M)] Martial Arts [1d20+5 = 9]
Attack 9 -> [at Swarm of Rats 2] [MISS]
[TURN] Knight-Cadet Merin
Cadwal di Morgan: STOP MOVING!
Knight-Cadet Merin: [ATTACK (M)] Longsword [1d20+6 = 15]
Attack 15 -> [at Deven Nailo] [MISS]
Knight-Cadet Merin: [ATTACK (M)] Longsword [1d20+6 = 7]
Attack 7 -> [at Swarm of Rats 2] [AUTOMATIC MISS]
Knight-Cadet Merin: [DAMAGE (M)] Longsword [TYPE: slashing (1d8+4=6)] [1d8+4 = 6]
Damage 3 -> [to Swarm of Rats 2] [PARTIALLY RESISTED] [HEAVY]
[TURN] Swarm of Rats 1
Swarm of Rats 1: [ATTACK (M)] Bite [1d20+2 = 11]
Attack 11 -> [at Knight-Cadet Merin] [MISS]
[TURN] Swarm of Rats 2
Swarm of Rats 2: [ATTACK (M)] Bite [1d20+2 = 9]
Attack 9 -> [at Deven Nailo] [MISS]
[TURN] Dovrich Fendel
Dovrich Fendel: [ATTACK (M)] Torch [COVER -2] [DIS] [1r20 = 7]
Attack 7 -> [at Swarm of Rats 2] [MISS]
Dovrich Fendel: [ATTACK (M)] Torch [DIS] [1r20+2 = 4]
Attack 4 -> [at Swarm of Rats 2] [MISS]
Dovrich Fendel: [ATTACK (M)] Torch [ADV] [DIS] [1d20+2 = 4]
Attack 4 -> [at Swarm of Rats 2] [MISS]
[ROUND 3]
[TURN] Deven Nailo
Deven Nailo: [ATTACK (M)] Rapier [1d20+5 = 14]
Attack 14 -> [at Swarm of Rats 1] [HIT]
Deven Nailo: [DAMAGE (M)] Rapier [TYPE: piercing (1d8+5=8)] [1d8+5 = 8]
Damage 4 -> [to Swarm of Rats 1] [PARTIALLY RESISTED]
[TURN] Cerimon Chernin
Cerimon Chernin: [ATTACK (M)] Glaive [1d20+6 = 15]
Attack 15 -> [at Swarm of Rats 2] [HIT]
Cerimon Chernin: [DAMAGE (M)] Glaive [TYPE: slashing (1d10+4=12)] [1d10+4 = 12]
Damage 6 -> [to Swarm of Rats 2] [PARTIALLY RESISTED]
[TURN] Cadwal di Morgan
Cadwal di Morgan: [ATTACK (M)] Martial Arts [1d20+5 = 7]
Attack 7 -> [at Swarm of Rats 2] [MISS]
Cadwal di Morgan: [ATTACK (M)] Martial Arts [1d20+5 = 22]
Attack 22 -> [at Swarm of Rats 2] [HIT]
Cadwal di Morgan: [DAMAGE (M)] Martial Arts [TYPE: bludgeoning (1d4+3=5)] [1d4+3 = 5]
Damage 2 -> [to Swarm of Rats 2] [PARTIALLY RESISTED]
[TURN] Knight-Cadet Merin
Knight-Cadet Merin: [ATTACK (M)] Longsword [1d20+6 = 8]
Attack 8 -> [at Swarm of Rats 2] [MISS]
[TURN] Swarm of Rats 1
Swarm of Rats 1: [ATTACK (M)] Bite [1d20+2 = 3]
Attack 3 -> [at Deven Nailo] [AUTOMATIC MISS]
ElectricCaveman: [1d4 = 1]
[TURN] Swarm of Rats 2
Swarm of Rats 2: [ATTACK (M)] Bite [1d20+2 = 22]
Attack 22 -> [at Deven Nailo] [CRITICAL HIT]
Swarm of Rats 2: [DAMAGE (M)] Bite [CRITICAL] [TYPE: piercing (2d6=11)] [1d6+1g6 = 11]
Damage 11 -> [to Deven Nailo] [DYING]
Deven Nailo: what!
Dovrich Fendel: [ATTACK (M)] Torch [DIS] [1r20+2 = 6]
Attack 6 -> [at Swarm of Rats 2] [MISS]
Knight-Cadet Merin: [ATTACK (M)] Longsword [1d20+6 = 26]
Attack 26 -> [at Swarm of Rats 2] [CRITICAL HIT]
Knight-Cadet Merin: [DAMAGE (M)] Longsword [CRITICAL] [TYPE: slashing (2d8+4=10)] [1d8+1g8+4 = 10]
Damage 5 -> [to Swarm of Rats 2] [PARTIALLY RESISTED] [DYING]
Cerimon Chernin: [CAST] Sacred Flame [at Swarm of Rats 1]
Swarm of Rats 1: [SAVE] Dexterity (vs. DC 14) [SUCCESS] [1d20 = 19]
Cerimon Chernin: [ATTACK (M)] Glaive [1d20+6 = 15]
Attack 15 -> [at Swarm of Rats 1] [HIT]
Cerimon Chernin: [DAMAGE (M)] Glaive [TYPE: slashing (1d10+4=10)] [1d10+4 = 10]
Damage 5 -> [to Swarm of Rats 1] [PARTIALLY RESISTED] [HEAVY]
Dovrich Fendel: [ATTACK (M)] Torch [ADV] [DIS] [1d20+2 = 4]
Attack 4 -> [at Swarm of Rats 2] [MISS]
Deven Nailo: [ATTACK®] Hand Crossbow [1d20+5 = 24]
Attack 24 -> [at Swarm of Rats 1] [HIT]
Deven Nailo: [DAMAGE®] Hand Crossbow [TYPE: piercing (1d6+3=8)] [1d6+3 = 8]
Damage 4 -> [to Swarm of Rats 1] [PARTIALLY RESISTED]
Deven Nailo: Second Wind
Deven Nailo: 2] [2d42 = 9]
Heal 9 -> [to Deven Nailo] [WOUNDED]
Knight-Cadet Merin: [SKILL] Perception [PROF] [1d20+3 = 22]
Deven Nailo: [SKILL] Perception [PROF] [1d20+3 = 22]
Deven Nailo: [CHECK] Dexterity [1d20+3 = 16]
Deven Nailo: [SKILL] Stealth [1d20+3 = 18]
Dovrich Fendel: [SKILL] Stealth [1d20+2 = 18]
Cerimon Chernin: [SKILL] Stealth [DIS] [1r20+1 = 9]
Knight-Cadet Merin: [SKILL] Stealth [DIS] [1r20+1 = 3]
Cadwal di Morgan: [SKILL] Stealth [1d20+3 = 14]
Cerimon Chernin: [INIT] [1d20+1 = 21]
Dovrich Fendel: [INIT] [1d20+2 = 21]
Deven Nailo: [INIT] [1d20+3 = 9]
Knight-Cadet Merin: [INIT] [1d20+1 = 7]
Cadwal di Morgan: [INIT] [1d20+3 = 11]
[ROUND 1]
[TURN] Dovrich Fendel
Dovrich Fendel: [CAST] Eldritch Blast [at Kobold 1]
Dovrich Fendel: [ATTACK®] Eldritch Blast [1d20+6 = 7]
Attack 7 -> [at Kobold 1] [AUTOMATIC MISS]
[TURN] Cerimon Chernin
ElectricCaveman: [1d4 = 4]
Cerimon Chernin: [ATTACK®] Longbow [1d20+3 = 12]
Attack 12 -> [at Kobold 1] [HIT]
Cerimon Chernin: [DAMAGE®] Longbow [TYPE: piercing (1d8+1=3)] [1d8+1 = 3]
Damage 3 -> [to Kobold 1] [HEAVY]
[TURN] Cultist 1
[TURN] Cultist 2
[TURN] Cadwal di Morgan
Cadwal di Morgan: [ATTACK (M)] Martial Arts [1d20+5 = 8]
Attack 8 -> [at Cultist 1] [MISS]
Cadwal di Morgan: [ATTACK (M)] Martial Arts [1d20+5 = 24]
Attack 24 -> [at Cultist 1] [HIT]
Cadwal di Morgan: [DAMAGE (M)] Martial Arts [TYPE: bludgeoning (1d4+3=5)] [1d4+3 = 5]
Damage 5 -> [to Cultist 1] [HEAVY]
[TURN] Deven Nailo
Deven Nailo: [ATTACK®] Hand Crossbow [1d20+5 = 11]
Attack 11 -> [at Cultist 1] [MISS]
[TURN] Kobold 1
[TURN] Kobold 2
[TURN] Kobold 3
[TURN] Kobold 4
[TURN] Kobold 5
[TURN] Kobold 6
Kobold 1: [ATTACK®] Sling [1d20+4 = 16]
Attack 16 -> [at Cerimon Chernin] [HIT]
Kobold 1: [DAMAGE®] Sling [TYPE: bludgeoning (1d4+2=5)] [1d4+2 = 5]
Damage 5 -> [to Cerimon Chernin] [WOUNDED]
[TURN] Knight-Cadet Merin
Knight-Cadet Merin: [ATTACK (M)] Longsword [1d20+6 = 11]
Attack 11 -> [at Kobold 1] [MISS]
[ROUND 2]
[TURN] Dovrich Fendel
Dovrich Fendel: [ATTACK (M)] Spear (Versatile) [1d20+4 = 23]
Attack 23 -> [at Kobold 1] [HIT]
Dovrich Fendel: [DAMAGE (M)] Spear (Versatile) [TYPE: piercing (1d8+2=7)] [1d8+2 = 7]
Damage 7 -> [to Kobold 1] [INSTANT DEATH] [DEAD]
Dovrich Fendel: [HEAL] Dark One’s Blessing [MOD: CHA] [TEMP] 5
Temporary hit points 5 -> [to Dovrich Fendel]
[TURN] Cerimon Chernin
Cerimon Chernin: [ATTACK (M)] Glaive [1d20+6 = 21]
Attack 21 -> [at Kobold 3] [HIT]
Cerimon Chernin: [DAMAGE (M)] Glaive [TYPE: slashing (1d10+4=12)] [1d10+4 = 12]
Damage 12 -> [to Kobold 3] [INSTANT DEATH] [DEAD]
[TURN] Cultist 1
Cultist 1: [ATTACK (M)] Scimitar [1d20+3 = 19]
Attack 19 -> [at Cadwal di Morgan] [HIT]
Cultist 1: [DAMAGE (M)] Scimitar [TYPE: slashing (1d6+1=5)] [1d6+1 = 5]
Damage 5 -> [to Cadwal di Morgan] [HEAVY]
[TURN] Cultist 2
Cultist 2: [ATTACK (M)] Scimitar [1d20+3 = 7]
Attack 7 -> [at Cerimon Chernin] [MISS]
[TURN] Cadwal di Morgan
Cadwal di Morgan: [ATTACK (M)] Staff [1d20+5 = 25]
Attack 25 -> [at Cultist 1] [CRITICAL HIT]
Cadwal di Morgan: [DAMAGE (M)] Staff [CRITICAL] [TYPE: bludgeoning (2d6+3=12)] [1d6+1g6+3 = 12]
Damage 12 -> [to Cultist 1] [DYING]
Cadwal di Morgan: [ATTACK (M)] Staff [1d20+5 = 11]
Attack 11 -> [at Cultist 2] [MISS]
[TURN] Deven Nailo
Deven Nailo: [ATTACK (M)] Rapier [1d20+5 = 14]
Attack 14 -> [at Cultist 2] [HIT]
Deven Nailo: [DAMAGE (M)] Rapier [TYPE: piercing (1d8+5=11)] [1d8+5 = 11]
Damage 11 -> [to Cultist 2] [DYING]
[TURN] Kobold 2
Kobold 2: [ATTACK (M)] Dagger [ADV] [1g20+4 = 20]
Attack 20 -> [at Dovrich Fendel] [HIT]
Kobold 2: [DAMAGE (M)] Dagger [TYPE: piercing (1d4+2=3)] [1d4+2 = 3]
Damage 0 -> [to Dovrich Fendel] [ABSORBED]
[TURN] Kobold 4
Kobold 4: [ATTACK (M)] Dagger [ADV] [1g20+4 = 16]
Attack 16 -> [at Dovrich Fendel] [HIT]
Kobold 4: [DAMAGE (M)] Dagger [TYPE: piercing (1d4+2=3)] [1d4+2 = 3]
Damage 1 -> [to Dovrich Fendel] [PARTIALLY ABSORBED]
[TURN] Kobold 5
Kobold 5: [ATTACK (M)] Dagger [ADV] [1g20+4 = 24]
Attack 24 -> [at Dovrich Fendel] [CRITICAL HIT]
Kobold 5: [DAMAGE (M)] Dagger [CRITICAL] [TYPE: piercing (2d4+2=9)] [1d4+1g4+2 = 9]
Damage 9 -> [to Dovrich Fendel] [DYING]
[TURN] Kobold 6
Kobold 6: [ATTACK (M)] Dagger [ADV] [1g20+4 = 14]
Attack 14 -> [at Knight-Cadet Merin] [MISS]
[TURN] Knight-Cadet Merin
Knight-Cadet Merin: [ATTACK (M)] Longsword [1d20+6 = 19]
Attack 19 -> [at Kobold 6] [HIT]
Knight-Cadet Merin: [DAMAGE (M)] Longsword [TYPE: slashing (1d8+4=9)] [1d8+4 = 9]
Damage 9 -> [to Kobold 6] [DYING]
[ROUND 3]
[TURN] Dovrich Fendel
[TURN] Cerimon Chernin
Dovrich Fendel: [DEATH] [SUCCESS] [1d20 = 15]
Cerimon Chernin: [ATTACK (M)] Glaive [1d20+6 = 24]
Attack 24 -> [at Kobold 4] [HIT]
Cerimon Chernin: [DAMAGE (M)] Glaive [TYPE: slashing (1d10+4=11)] [1d10+4 = 11]
Damage 11 -> [to Kobold 4] [INSTANT DEATH] [DEAD]
[TURN] Cadwal di Morgan
[TURN] Deven Nailo
Deven Nailo: [ATTACK®] Hand Crossbow [1d20+5 = 25]
Attack 25 -> [at Kobold 5] [CRITICAL HIT]
Deven Nailo: [DAMAGE®] Hand Crossbow [CRITICAL] [TYPE: piercing (2d6+3=5)] [1d6+1g6+3 = 5]
Damage 5 -> [to Kobold 5] [DYING]
[TURN] Kobold 2
[TURN] Knight-Cadet Merin
Knight-Cadet Merin: [ATTACK (M)] Javelin [DIS] [1r20+6 = 12]
Knight-Cadet Merin: [DAMAGE (M)] Javelin [TYPE: piercing (1d6+4=9)] [1d6+4 = 9]
GM: [DAMAGE (M)] Javelin [TYPE: piercing (9=9)] 9
Damage 9 -> [to Kobold 2] [DYING]
ElectricCaveman: [1d4 = 4]
Cerimon Chernin: [SKILL] Medicine [PROF] [1d20+6 = 18]
Cadwal di Morgan: [RECOVERY] [1d8+1 = 9]
Recovery 5[HD-1] -> [to Cadwal di Morgan] [HEALTHY]
Deven Nailo: [RECOVERY] [1d10+2 = 12]
Recovery 2[HD-1] -> [to Deven Nailo] [HEALTHY]
Cadwal di Morgan: FUCK YOU!
Cadwal di Morgan: FUCK YOUR WEAK HEALING!
ElectricCaveman: [1d8 = 3]
ElectricCaveman: [1d8 = 4]
ElectricCaveman: [1d8 = 3]
ElectricCaveman: [1d8 = 7]
ElectricCaveman: [1d8 = 1]
Dovrich Fendel: [SKILL] Perception [PROF] [1d20+3 = 13]
Cadwal di Morgan: [SKILL] Perception [1d20+3 = 20]
Cerimon Chernin: [SKILL] Perception [PROF] [1d20+6 = 10]
Knight-Cadet Merin: [SKILL] Perception [PROF] [1d20+3 = 21]
Deven Nailo: [SKILL] Perception [PROF] [1d20+3 = 22]
[ROUND 4]
[TURN] Dovrich Fendel
Dovrich Fendel: [INIT] [1d20+2 = 19]
Cerimon Chernin: [INIT] [1d20+1 = 6]
Knight-Cadet Merin: [INIT] [1d20+1 = 4]
Deven Nailo: [INIT] [1d20+3 = 22]
Cadwal di Morgan: [INIT] [1d20+3 = 22]
[TURN] Cadwal di Morgan
DSM (Cadwal di Morgan): READY PUNCH!
Cadwal di Morgan holds his fist far behind his head.
[TURN] Deven Nailo
[TURN] Dovrich Fendel
[TURN] Cultist 4
[TURN] Cerimon Chernin
[TURN] Knight-Cadet Merin
[TURN] Cadwal di Morgan
Dovrich Fendel: [CAST] Eldritch Blast [at Cultist 2]
Dovrich Fendel: [ATTACK®] Eldritch Blast [1d20+6 = 18]
Attack 18 -> [at Cultist 2] [HIT]
Dovrich Fendel: [DAMAGE] Eldritch Blast [TYPE: force (1d10=8)] [1d10 = 8]
Damage 8 -> [to Cultist 2] [HEAVY]
Deven Nailo: [ATTACK®] Hand Crossbow [1d20+5 = 11]
Attack 11 -> [at Cultist 1] [MISS]
[ROUND 1]
[TURN] Cadwal di Morgan
Cadwal di Morgan: [ATTACK (M)] Martial Arts [1d20+5 = 16]
Attack 16 -> [at Cultist 1] [HIT]
Cadwal di Morgan: [DAMAGE (M)] Martial Arts [TYPE: bludgeoning (1d4+3=6)] [1d4+3 = 6]
Damage 6 -> [to Cultist 1] [HEAVY]
Cadwal di Morgan: [ATTACK (M)] Martial Arts [1d20+5 = 12]
Attack 12 -> [at Cultist 1] [HIT]
Cadwal di Morgan: [DAMAGE (M)] Martial Arts [TYPE: bludgeoning (1d4+3=4)] [1d4+3 = 4]
Damage 4 -> [to Cultist 1] [DYING]
[TURN] Deven Nailo
Deven Nailo: [ATTACK (M)] Rapier [1d20+5 = 11]
Attack 11 -> [at Cultist 2] [MISS]
[TURN] Dovrich Fendel
Dovrich Fendel: [CAST] Eldritch Blast [at Cultist 2]
Dovrich Fendel: [ATTACK®] Eldritch Blast [COVER -2] [1d20+4 = 23]
Attack 23 -> [at Cultist 2] [HIT]
Dovrich Fendel: [DAMAGE] Eldritch Blast [TYPE: force (1d10=7)] [1d10 = 7]
Damage 7 -> [to Cultist 2] [DYING]
Dovrich Fendel: [HEAL] Dark One’s Blessing [MOD: CHA] [TEMP] 5
Temporary hit points 5 -> [to Dovrich Fendel]
[TURN] Cultist 4
Cultist 4: [ATTACK (M)] Scimitar [1d20+3 = 16]
Attack 16 -> [at Deven Nailo] [MISS]
[TURN] Cultist 3
Cultist 3: [ATTACK (M)] Scimitar [1d20+3 = 5]
Attack 5 -> [at Cadwal di Morgan] [MISS]
[TURN] Cultist 5
Cultist 5: [ATTACK (M)] Scimitar [1d20+3 = 8]
Attack 8 -> [at Cadwal di Morgan] [MISS]
[TURN] Cerimon Chernin
Cerimon Chernin: [ATTACK (M)] Glaive [1d20+6 = 22]
Attack 22 -> [at Cultist 5] [HIT]
Cerimon Chernin: [DAMAGE (M)] Glaive [TYPE: slashing (1d10+4=9)] [1d10+4 = 9]
Damage 9 -> [to Cultist 5] [DYING]
[TURN] Cultist 6
Cultist 6: [ATTACK (M)] Scimitar [1d20+3 = 8]
Attack 8 -> [at Deven Nailo] [MISS]
[TURN] Knight-Cadet Merin
Knight-Cadet Merin: [ATTACK (M)] Longsword [1d20+6 = 26]
Attack 26 -> [at Cultist 6] [CRITICAL HIT]
Knight-Cadet Merin: [DAMAGE (M)] Longsword [CRITICAL] [TYPE: slashing (2d8+4=11)] [1d8+1g8+4 = 11]
Damage 11 -> [to Cultist 6] [DYING]
[ROUND 2]
[TURN] Cadwal di Morgan
Cadwal di Morgan: [ATTACK (M)] Staff [1d20+5 = 12]
Attack 12 -> [at Cultist 3] [HIT]
Cadwal di Morgan: [DAMAGE (M)] Staff [TYPE: bludgeoning (1d6+3=7)] [1d6+3 = 7]
Damage 7 -> [to Cultist 3] [HEAVY]
Cadwal di Morgan: [ATTACK (M)] Staff [1d20+5 = 13]
Attack 13 -> [at Cultist 3] [HIT]
Cadwal di Morgan: [DAMAGE (M)] Staff [TYPE: bludgeoning (1d6+3=6)] [1d6+3 = 6]
Damage 6 -> [to Cultist 3] [DYING]
Cadwal di Morgan: IT’S AS IF YOU LIKE DYING!
Cadwal di Morgan: I WILL DO TO YOU AS I DO TO ALL!
[TURN] Deven Nailo
Deven Nailo: [ATTACK (M)] Rapier [1d20+5 = 18]
Attack 18 -> [at Cultist 4] [HIT]
Deven Nailo: [DAMAGE (M)] Rapier [TYPE: piercing (1d8+5=13)] [1d8+5 = 13]
Damage 13 -> [to Cultist 4] [DYING]
ElectricCaveman: [1d4 = 3]
ElectricCaveman: [1d4 = 2]
ElectricCaveman: [1d6 = 6]
Dovrich Fendel: [INIT] [1d20+2 = 14]
Cerimon Chernin: [INIT] [1d20+1 = 4]
Knight-Cadet Merin: [INIT] [1d20+1 = 11]
Deven Nailo: [INIT] [1d20+3 = 10]
Cadwal di Morgan: [INIT] [1d20+3 = 5]
Cadwal di Morgan: WE WILL ALLOW YOU TO LIVE!
Cadwal di Morgan: [SKILL] Deception [1d20-1 = 6]
Dovrich Fendel: Despite how it sounds, he’s actually telling the truth!
Dovrich Fendel: [SKILL] Deception [PROF] [1d20+6 = 18]
Cadwal di Morgan: [SKILL] Stealth [1d20+3 = 7]
Knight-Cadet Merin: [SKILL] Stealth [ADV] [DIS] [1d20+1 = 5]
Cadwal di Morgan: plusone
Deven Nailo: [SKILL] Stealth [ADV] [1g20+3 = 11]
[ROUND 1]
[TURN] Kobold 5
Kobold 5: [ATTACK®] Sling [1d20+4 = 12]
Attack 12 -> [at Deven Nailo] [MISS]
[TURN] Kobold 1
Kobold 1: [ATTACK®] Sling [DIS] [1r20+4 = 9]
Attack 9 -> [at Knight-Cadet Merin] [MISS]
[TURN] Cultist 2
[TURN] Dovrich Fendel
Dovrich Fendel: [CAST] Eldritch Blast [at Kobold 5]
Dovrich Fendel: [ATTACK®] Eldritch Blast [1d20+6 = 21]
Attack 21 -> [at Kobold 5] [HIT]
Dovrich Fendel: [DAMAGE] Eldritch Blast [TYPE: force (1d10=1)] [1d10 = 1]
Damage 1 -> [to Kobold 5] [WOUNDED]
[TURN] Kobold 3
Kobold 3: [ATTACK®] Sling [DIS] [1r20+4 = 12]
Attack 12 -> [at Knight-Cadet Merin] [MISS]
[TURN] Kobold 4
Kobold 4: [ATTACK®] Sling [DIS] [1r20+4 = 6]
Attack 6 -> [at Deven Nailo] [MISS]
[TURN] Knight-Cadet Merin
Knight-Cadet Merin: [ATTACK (M)] Javelin [1d20+6 = 10]
Attack 10 -> [at Kobold 1] [MISS]
[TURN] Deven Nailo
Deven Nailo: [ATTACK®] Hand Crossbow [1d20+5 = 10]
Attack 10 -> [at Kobold 2] [MISS]
[TURN] Kobold 6
Kobold 6: [ATTACK®] Sling [1d20+4 = 22]
Attack 22 -> [at Deven Nailo] [HIT]
Kobold 6: [DAMAGE®] Sling [TYPE: bludgeoning (1d4+2=5)] [1d4+2 = 5]
Damage 5 -> [to Deven Nailo] [WOUNDED]
[TURN] Dragonclaw
[TURN] Cadwal di Morgan
DSM (Cadwal di Morgan): CAN I CHARGE?!
[TURN] Cerimon Chernin
Cadwal di Morgan: I WILL KILL ALL OF YOU AND CHOP OFF YOUR TESTICLES SO YOU CANNOT USE THEM!
Cerimon Chernin: [ATTACK®] Longbow [1d20+3 = 13]
Attack 13 -> [at Kobold 2] [HIT]
Cerimon Chernin: [DAMAGE®] Longbow [TYPE: piercing (1d8+1=6)] [1d8+1 = 6]
Damage 6 -> [to Kobold 2] [DYING]
[TURN] Cultist 1
[ROUND 2]
[TURN] Kobold 5
Kobold 5: [ATTACK (M)] Dagger [ADV] [1g20+4 = 24]
Attack 24 -> [at Cadwal di Morgan] [CRITICAL HIT]
Kobold 5: [DAMAGE (M)] Dagger [CRITICAL] [TYPE: piercing (2d4+2=10)] [1d4+1g4+2 = 10]
Damage 10 -> [to Cadwal di Morgan] [DYING]
[TURN] Kobold 1
Kobold 1: [ATTACK (M)] Dagger [1d20+4 = 6]
Attack 6 -> [at Deven Nailo] [MISS]
[TURN] Cultist 2
[TURN] Dovrich Fendel
Dovrich Fendel: [CAST] Eldritch Blast [at Kobold 5]
Dovrich Fendel: [ATTACK®] Eldritch Blast [1d20+6 = 22]
Attack 22 -> [at Kobold 5] [HIT]
Dovrich Fendel: [DAMAGE] Eldritch Blast [TYPE: force (1d10=3)] [1d10 = 3]
Damage 3 -> [to Kobold 5] [HEAVY]
[TURN] Kobold 3
Kobold 3: [ATTACK (M)] Dagger [ADV] [1g20+4 = 22]
Attack 22 -> [at Deven Nailo] [HIT]
Kobold 3: [DAMAGE (M)] Dagger [TYPE: piercing (1d4+2=5)] [1d4+2 = 5]
Damage 5 -> [to Deven Nailo] [HEAVY]
[TURN] Kobold 4
Kobold 4: [ATTACK (M)] Dagger [ADV] [1g20+4 = 24]
Attack 24 -> [at Deven Nailo] [CRITICAL HIT]
Kobold 4: [DAMAGE (M)] Dagger [CRITICAL] [TYPE: piercing (2d4+2=6)] [1d4+1g4+2 = 6]
Damage 6 -> [to Deven Nailo] [DYING]
[TURN] Knight-Cadet Merin
Knight-Cadet Merin: [ATTACK (M)] Longsword [1d20+6 = 17]
Attack 17 -> [at Kobold 4] [HIT]
Knight-Cadet Merin: [DAMAGE (M)] Longsword [TYPE: slashing (1d8+4=9)] [1d8+4 = 9]
Damage 9 -> [to Kobold 4] [DYING]
[TURN] Deven Nailo
[TURN] Kobold 6
Deven Nailo: [DEATH] [SUCCESS] [1d20 = 18]
Kobold 6: [ATTACK (M)] Dagger [1d20+4 = 23]
Attack 23 -> [at Cerimon Chernin] [HIT]
Kobold 6: [DAMAGE (M)] Dagger [TYPE: piercing (1d4+2=5)] [1d4+2 = 5]
Damage 5 -> [to Cerimon Chernin] [HEAVY]
[TURN] Dragonclaw
[TURN] Cadwal di Morgan
[TURN] Cerimon Chernin
Cadwal di Morgan: [DEATH] [FAILURE] [DYING (1)] [1d20 = 3]
Cadwal di Morgan: [ATTACK (M)] Staff [1d20+5 = 24]
Attack 24 -> [at Kobold 5] [HIT]
Cadwal di Morgan: [DAMAGE (M)] Staff [TYPE: bludgeoning (1d6+3=4)] [1d6+3 = 4]
Damage 4 -> [to Kobold 5] [DYING]
Cerimon Chernin: [ATTACK (M)] Glaive [1d20+6 = 13]
Attack 13 -> [at Kobold 6] [HIT]
Cerimon Chernin: [DAMAGE (M)] Glaive [TYPE: slashing (1d10+4=12)] [1d10+4 = 12]
Damage 12 -> [to Kobold 6] [INSTANT DEATH] [DEAD]
[TURN] Cultist 1
[ROUND 3]
[TURN] Kobold 5
Kobold 5: [ATTACK®] Sling [COVER -2] [1d20+2 = 6]
Attack 6 -> [at Dovrich Fendel] [MISS]
[TURN] Kobold 1
Kobold 1: [ATTACK (M)] Dagger [1d20+4 = 21]
Attack 21 -> [at Knight-Cadet Merin] [HIT]
Kobold 1: [DAMAGE (M)] Dagger [TYPE: piercing (1d4+2=6)] [1d4+2 = 6]
Damage 6 -> [to Knight-Cadet Merin] [HEAVY]
[TURN] Cultist 2
[TURN] Dovrich Fendel
Dovrich Fendel: [CAST] Eldritch Blast [at Kobold 5]
Dovrich Fendel: [ATTACK®] Eldritch Blast [1d20+6 = 20]
Attack 20 -> [at Kobold 5] [HIT]
Dovrich Fendel: [DAMAGE] Eldritch Blast [TYPE: force (1d10=3)] [1d10 = 3]
Damage 3 -> [to Kobold 5] [DYING]
[TURN] Kobold 3
[TURN] Knight-Cadet Merin
Knight-Cadet Merin: [ATTACK (M)] Longsword [1d20+6 = 16]
Attack 16 -> [at Kobold 3] [HIT]
Knight-Cadet Merin: [DAMAGE (M)] Longsword [TYPE: slashing (1d8+4=5)] [1d8+4 = 5]
Damage 5 -> [to Kobold 3] [DYING]
[TURN] Deven Nailo
[TURN] Dragonclaw
Deven Nailo: [DEATH] [FAILURE] [DYING (1)] [1d20 = 6]
Dragonclaw: [ATTACK (M)] Scimitar [1d20+5 = 13]
Attack 13 -> [at Knight-Cadet Merin] [MISS]
Dragonclaw: [ATTACK (M)] Scimitar [1d20+5 = 17]
Attack 17 -> [at Knight-Cadet Merin] [MISS]
[TURN] Cadwal di Morgan
[TURN] Cerimon Chernin
Cadwal di Morgan: [DEATH] [FAILURE] [DYING (2)] [1d20 = 3]
Cerimon Chernin: [ATTACK (M)] Glaive [1d20+6 = 14]
Attack 14 -> [at Kobold 1] [HIT]
Cerimon Chernin: [DAMAGE (M)] Glaive [TYPE: slashing (1d10+4=6)] [1d10+4 = 6]
Damage 6 -> [to Kobold 1] [DYING]
[TURN] Cultist 1
[ROUND 4]
[TURN] Cultist 2
[TURN] Dovrich Fendel
Dovrich Fendel: [CAST] Eldritch Blast [at Dragonclaw]
Dovrich Fendel: [ATTACK®] Eldritch Blast [1d20+6 = 14]
Attack 14 -> [at Dragonclaw] [HIT]
Dovrich Fendel: [DAMAGE] Eldritch Blast [TYPE: force (1d10=8)] [1d10 = 8]
Damage 8 -> [to Dragonclaw] [HEAVY]
[TURN] Knight-Cadet Merin
Knight-Cadet Merin: [ATTACK (M)] Longsword [1d20+6 = 25]
Attack 25 -> [at Dragonclaw] [HIT]
Knight-Cadet Merin: [DAMAGE (M)] Longsword [TYPE: slashing (1d8+4=6)] [1d8+4 = 6]
Damage 6 -> [to Dragonclaw]
[TURN] Deven Nailo
[TURN] Dragonclaw
Deven Nailo: [DEATH] [FAILURE] [DYING (2)] [1d20 = 6]
Dragonclaw: [ATTACK (M)] Scimitar [1d20+5 = 10]
Attack 10 -> [at Knight-Cadet Merin] [MISS]
Dragonclaw: [ATTACK (M)] Scimitar [1d20+5 = 14]
Attack 14 -> [at Knight-Cadet Merin] [MISS]
[TURN] Cadwal di Morgan
[TURN] Cerimon Chernin
Cadwal di Morgan: [DEATH] [FAILURE] [DEAD] [1d20 = 7]
Cerimon Chernin: [ATTACK (M)] Glaive [1d20+6 = 14]
Attack 14 -> [at Cultist 1] [HIT]
Cerimon Chernin: [DAMAGE (M)] Glaive [TYPE: slashing (1d10+4=11)] [1d10+4 = 11]
Damage 11 -> [to Cultist 1] [DYING]
[ROUND 5]
[TURN] Cultist 2
Cultist 2: [ATTACK (M)] Scimitar [1d20+3 = 5]
Attack 5 -> [at Cerimon Chernin] [MISS]
[TURN] Dovrich Fendel
Dovrich Fendel: [CAST] Eldritch Blast [at Dragonclaw]
Dovrich Fendel: [ATTACK®] Eldritch Blast [1d20+6 = 25]
Attack 25 -> [at Dragonclaw] [HIT]
Dovrich Fendel: [DAMAGE] Eldritch Blast [TYPE: force (1d10=3)] [1d10 = 3]
Damage 3 -> [to Dragonclaw] [DYING]
[TURN] Knight-Cadet Merin
Knight-Cadet Merin: [ATTACK (M)] Longsword [1d20+6 = 22]
Attack 22 -> [at Cultist 2] [HIT]
Knight-Cadet Merin: [DAMAGE (M)] Longsword [TYPE: slashing (1d8+4=12)] [1d8+4 = 12]
Damage 12 -> [to Cultist 2] [DYING]
[TURN] Deven Nailo
[TURN] Cadwal di Morgan
Deven Nailo: [DEATH] [FAILURE] [DEAD] [1d20 = 2]
Cerimon Chernin: [SKILL] Medicine [PROF] [1d20+6 = 10]
Cadwal di Morgan: [SKILL] Religion [PROF] [1d20+3 = 9]
DSM (Cadwal di Morgan): I didn’t get into HEaven.
Cadwal di Morgan: [ATTACK (M)] Martial Arts [1d20+5 = 14]
DSM (Cadwal di Morgan): Do I hit St. Peter?
ElectricCaveman: Yes, roll damage.
Dovrich Fendel: [CHECK] Strength [1d20+2 = 3]
Dovrich Fendel: [CHECK] Strength [1d20+2 = 9]
Dovrich Fendel: [CHECK] Strength [1d20+2 = 20]
Knight-Cadet Merin: [CHECK] Strength [1d20+4 = 22]
Dovrich Fendel: [SKILL] Persuasion [PROF] [DIS] [1r20+6 = 23]
Cadwal di Morgan: [SKILL] Persuasion [DIS] [1r20-1 = 8]
Knight-Cadet Merin: [SKILL] Persuasion [DIS] [1r20+3 = 4]
Dovrich Fendel: [SKILL] Deception [PROF] [1d20+6 = 15]
GM: Eadyan Falconmoon
Dovrich Fendel: 2 [1d82 = 9]
[213 XP] -> Knight-Cadet Merin
[213 XP] -> Deven Nailo
[213 XP] -> Dovrich Fendel
[213 XP] -> Cerimon Chernin
Awarded XP to the Party. (850)
Glen of Corin’s Ford: Hello my name is Gleeeen! I sing to you of Gleeeen!
Glen of Corin’s Ford: My rhymes have run so thiiin! So again I rhyme with Gleeeeen!
Glen of Corin’s Ford: Hello. My name is Glen. How fare you brave adventurers? You look poor, both in statue and value.
Knight-Cadet Merin: [1d10 = 2]
Deven Nailo: [RECOVERY] 2] [1d104 = 9]
Recovery 9 -> [to Deven Nailo] [INSUFFICIENT HIT DICE FOR THIS CLASS]
Deven Nailo: 2] [1d102 = 10]
Knight-Cadet Merin: 3 [1d103 = 12]
Cerimon Chernin: 4 [1d84 = 10]
[TURN] Cerimon Chernin
Knight-Cadet Merin: [RECOVERY] [1d10+3 = 9]
Recovery 9 -> [to Knight-Cadet Merin] [INSUFFICIENT HIT DICE FOR THIS CLASS]
Dovrich Fendel: [RECOVERY] [1d8+2 = 3]
Recovery 3[HD-1] -> [to Dovrich Fendel]
Knight-Cadet Merin: [RECOVERY] [1d10+3 = 4]
Recovery 4[HD-1] -> [to Knight-Cadet Merin]
‘Zero’ connection lost. Waiting for reconnect
‘Zero’ disconnected
Knight-Cadet Merin:
Knight-Cadet Merin:
Knight-Cadet Merin:
Dovrich Fendel: [EFFECT] DMG: 1d6 necrotic [UNITS HR] 1
Cerimon Chernin: Wrath of the Storm
Knight-Cadet Merin: Shield of Faith
Knight-Cadet Merin: Shield of Faith
Knight-Cadet Merin: Shield of Faith
Cerimon Chernin: [RECOVERY] [1d8+4 = 6]
Recovery 6[HD-1] -> [to Cerimon Chernin]
Effect [‘AC: 2’] [D:100] -> [to Cadwal di Morgan] [by Knight-Cadet Merin]
Knight-Cadet Merin: [ATTACK (M)] Javelin [1d20+6 = 19]
Attack 19 -> [at Cadwal di Morgan] [DEF EFFECTS 2] [HIT]
Dovrich Fendel: http://www.fantasygrounds.com/wiki/index.php/3.5E_Effects
[TURN] Child 2
[TURN] Kobold 4
[TURN] Kobold 11
[TURN] Kobold 6
[TURN] Townsfolk
[TURN] Kobold 2
[TURN] Glen of Corin’s Ford
DSM (Glen of Corin’s Ford): Uh… What?
Effect [‘DMG: 1 fire’] [D:10] -> [to Dovrich Fendel]
Dovrich Fendel: [DAMAGE] Eldritch Blast [EFFECTS +1] [TYPE: force (1d104=13)] [TYPE: fire (1=1)] [1d10+5 = 14]
Glen of Corin’s Ford: This is your problem.
Glen of Corin’s Ford: I was here before you messed this up.
[ROUND 6]
[TURN] Langdedrosa Cyanwrath
Knight-Cadet Merin: [INIT] [1d20+1 = 10]
[ROUND 1]
[TURN] Langdedrosa Cyanwrath
Knight-Cadet Merin: [SAVE] Dexterity (vs. DC 13) [FAILURE] [1d20+1 = 2]
Langdedrosa Cyanwrath: [DAMAGE] Lightning Breath [TYPE: lightning (4d10=10)] [4d10 = 10]
Damage 10 -> [to Knight-Cadet Merin] [HEAVY]
[TURN] Knight-Cadet Merin
Effect [‘DMG: 1d4 radiant’] [D:10] -> [to Knight-Cadet Merin]
Knight-Cadet Merin: [ATTACK (M)] Longsword [ADV] [1g20+6 = 17]
Knight-Cadet Merin: [DAMAGE (M)] Longsword [EFFECTS 1d4] [TYPE: slashing (1d8+4=12)] [TYPE: radiant (1d4=3)] [1d8+1p4+4 = 15]
Damage 15 -> [to Langdedrosa Cyanwrath] [WOUNDED]
Knight-Cadet Merin: [DAMAGE] -Smite [EFFECTS 1d4] [TYPE: radiant (2d8+1d4=19)] [2d8+1p4 = 19]
Damage 19 -> [to Langdedrosa Cyanwrath] [HEAVY]
[ROUND 2]
[TURN] Langdedrosa Cyanwrath
Langdedrosa Cyanwrath: [ATTACK (M)] Greatsword [1d20+6 = 22]
Attack 22 -> [at Knight-Cadet Merin] [HIT]
Langdedrosa Cyanwrath: [DAMAGE (M)] Greatsword [TYPE: piercing (2d6+4=12)] [2d6+4 = 12]
Damage 12 -> [to Knight-Cadet Merin] [DYING]
[TURN] Knight-Cadet Merin
[ROUND 3]
[TURN] Langdedrosa Cyanwrath
Knight-Cadet Merin: [DEATH] [SUCCESS] [1d20 = 14]
[TURN] Knight-Cadet Merin
[ROUND 4]
[TURN] Knight-Cadet Merin
Knight-Cadet Merin: [DEATH] [SUCCESS] [1d20 = 16]
ElectricCaveman: [1d6 = 6]
Knight-Cadet Merin: [1d20 = 1]
[125 XP] -> Deven Nailo
[125 XP] -> Knight-Cadet Merin
[125 XP] -> Dovrich Fendel
[125 XP] -> Glen of Corin’s Ford
[125 XP] -> Cerimon Chernin
Awarded XP to the Party. (625)
Knight-Cadet Merin: Taking long rest.
Dovrich Fendel: Taking long rest.
Cerimon Chernin: Taking long rest.
Glen of Corin’s Ford: Taking long rest.
Deven Nailo: Taking long rest.
‘Aaron’ disconnected
‘EvilEye’ disconnected

10-28-14

The Gaming Group ElectricCaveman